JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นักรังสีการแพทย์,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,อุตรดิตถ์
5 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,ราชบุรี
3 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 18 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 21 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 พ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์
29 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,ปราจีนบุรี
22 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ต.ค. 2561

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช./ปวส. เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลราชบุรี,ราชบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ต.ค. 2561

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข
8 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4 มิ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี,ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 11 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง,ระยอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 พ.ค. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 พ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

ร้อยเอ็ด,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561