JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

ราชการ

ราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
30 ต.ค. 2561

กทม. เปิดสอบราชการ จำนวน 477 อัตรา วุฒิปวช.-ปวท.-ปวส.ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 17 พฤศจิกายน 2561

งานราชการขอนแก่น
13 มิ.ย. 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

งานราชการขอนแก่น
25 พ.ค. 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

หางานราชการ
21 พ.ค. 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

หางานราชการ
18 พ.ค. 2561

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา

งานราชการ สถานศึกษา
9 พ.ค. 2561

รับสมัครครู สาขาวิชาช่างยนต์ 1 ตำแหน่ง

หางานราชการ
9 พ.ค. 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

งานราชการ, งานสสว.
2 พ.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี,อุบลราชธานี,งานราชการ
27 เม.ย. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.