JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าพนักงานเสัชกรรม,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเสัชกรรม เปิดรับสมัคร 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,มหาสารคาม,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 16 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักสังคมสงเคราะห์,กระทรวงสาธารณสุข,อุบลราธานี
16 ม.ค. 2562

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบลราธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 มกราคม 2562

กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข
9 ม.ค. 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562

นักรังสีการแพทย์,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,อุตรดิตถ์
5 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,ราชบุรี
3 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 18 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 21 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 พ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข
8 พ.ย. 2561

กรมอนามัยรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์
29 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,ปราจีนบุรี
22 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ต.ค. 2561

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช./ปวส. เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลราชบุรี,ราชบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ต.ค. 2561

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,กระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,
26 ก.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข
8 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4 มิ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี,ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 11 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561