JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร,เชียงใหม่
26 พ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รวม 5 อัตรา วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 3 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
12 พ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
13 ก.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
16 ส.ค. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  9 จังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,กรมส่งเสริมการเกษตร
26 ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น,ขอนแก่น,กรมส่งเสริมการเกษตร
26 ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง,ระยอง,กรมส่งเสริมการเกษตร
26 ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี,ราชบุรี,กรมส่งเสริมการเกษตร
26 ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร,ชัยนาท,กรมส่งเสริมการเกษตร
26 ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
13 มิ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561