งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
หางานค่ะ กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 - ม.6 เปิดรับสมัคร 4 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 Sales Project Engineer ด่วนมาก พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขารามคำแหง กรมศุลกากร รับสมัคร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 10 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมทางหลวง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
09/02/61 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
25/01/61 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
27/10/60 กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. – 10 พ.ย. 60
21/08/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครตำแหน่งปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560
21/08/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ เปิดรับสมัคร 17 - 28 สิงหาคม 2560
22/04/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2560
03/04/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2560
06/03/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เปิดรับสมัคร 6 - 27 มีนาคม 2560
16/01/60 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
23/12/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
21/11/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ
17/11/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
23/10/59 สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 19 - 31 ตุลคาม 2559
12/10/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี
15/09/59 กรมควบคุมมลพิษประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 14 - 19 กันยายน 2559
24/08/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี