งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานอัตราจ้างรายเดือน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วนศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัคร ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครในรูปแบบของตนเอง เพื่อนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งมายังส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3553 6054 ในวันและเวลาราชการ