งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,300 บาท
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,590 - 10,200 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)