งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ช่างบริการติดตั้ง-ซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ

วันที่:
ลักษณะงาน
- ปฏิบัติงานด้านบริการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานของบริษัทฯ
- ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานประจำหน่วยบริการให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศ)
- สามารถติดตั้ง หรือล้าง-ซ่อมเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องกล
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มี Service Mind
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

-สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารามคำแหง ( ซอยรามคำแหง 151 )
-วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน : 12,000-17,000บาท/เดือน

-สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 225 อาคารมหาจักร ชั้น 2 อาคาร 2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนรามคำแหง
ซอยรามคำแหง 151 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240