งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

Sales Project Engineer (ด่วนมาก)

วันที่:
Sales Project Engineer (ด่วนมาก)
ลักษณะงาน -ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาของบริษัทฯ
-สามารถออกแบบงานได้ที่เกี่ยวกับงานโครงการของบริษัทฯ
-งานอื่นๆที่ได้รับผิดชอบจากต้นสังกัด
คุณสมบัติ -เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการงานขายโครงการ/เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานหน้าไซต์งาน และต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
-มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้ดีในการปฏิบัติงาน
-สามารถแก้ปัญหาและบริหารงานทีมงานที่รับผิดชอบได้ดี
-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานที่ดี (พูด/อ่าน/เขียน/นำเสนอ/ความเข้าใจ)
-สามารถขับรถยนต์ได้ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
-สามารถทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
-มีทักษะการนำเสนอและการทำไฟล์นำเสนอได้ดี
-ยินดีพิจารณานักศึกษาที่จบใหม่และยังไม่มีประสบการณ์

-สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขารามคำแหง
-วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่นตามเงื่อนไข

-สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 225 อาคารมหาจักร ชั้น 2 อาคาร 2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนรามคำแหง
ซอยรามคำแหง 151 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240