งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สายงานด้านช่าง วิศวกร โฟร์แมนเครื่องปรับอากาศ ด่วนมาก

วันที่:
ตำแหน่งงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2017 - หัวหน้าแผนกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านติดตั้งแอร์ 2-5 ปี - หัวหน้าแผนกล้าง-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านล้าง-ซ่อมแอร์ 2-5 ปี - วิศวกรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านติดตั้งแอร์ 2-5 ปี - วิศวกรออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านล้าง-ซ่อมแอร์ 2-5 ปี - โฟร์แมนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านติดตั้งแอร์ 2-5 ปี - วิศวกรขายงานโครงการเครื่องปรับอากาศ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ 1-5 ปี - Sales Project Engineer 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ 1-5 ปี