งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (วุฒิ - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา )บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 300 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://correct.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ