งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

องค์การจัดการน้ำเสีย การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 24000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 77/2560 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งหัวหน้ากองเงิน

ตำแหน่งหัวหย้ากองการเงิน ระดับ 7
อัตราเงินเดือน 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือเทียบเท่า


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วด 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ