งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 511634


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ