งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 42 หมู่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 16 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ