งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่:
ต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่น
กรุงเทพมหานคร
จบ ป.ตรี สาธารณสุข
จำนวน 2 ตำแหน่ง

สนใจ ส่งประวัติ มาที่
clinicsiripath@hotmail.com

0882990439