งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นิติกร ส.ป.ก.นราธิวาส
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ