งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วันที่เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

*** ต้องผ่านภาค ก.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ