งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำ รพ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วันที่:
รับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์

เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 28 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรพนักงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ

- บุคลิกภาพพอใช้ มีใจรักในงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
และสามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อการสมัครได้ที่ 056-728075 ต่อ 137 (ฝ่ายทันตกรรม)