งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : ช่างประปา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- ปวช.หรือต้องมีทักษะในงานช่างประปา ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- เพศ ชาย
รับคุณวุฒิตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รับสูงกว่าหรือเทียบเท่า

2 ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ