งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 ถนนศรีจันทร์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ