งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 36 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครทาง Website https://ago.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ