งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งอยู่ที่ 394 หมุ่ที่ 4 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเจี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ