งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน บริษัท ไทนเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันที่:

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ จากการทำงานจริง กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

พบกับประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560

ผ่านทางเว็บไซต์ http://career.thaibev.com

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://career.thaibev.com

#Changjunior7