งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักงานประมงจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
สำนักงานประมงจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ