งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที

วันที่:

ร้านอาหาร บ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์ เปิดบ้านรับสมัครพนักงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ร้านบ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์

เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เช่น
- Hostess
- Waiter/ Waitress
- หัวหน้าครัวล้าง
- พนักงานเก็บล้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 062-591-1829