งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท

วันที่:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ