งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคล จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 30 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 E - mail hrslf@studentloan.or.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ