งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 3 ) อาคารหลังใหม่ ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ