งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
2.ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2560
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)