งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ที่อยู่ 70 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ