งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโท ทุกสาขา

2 วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3 สถาปนิก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 - 20540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

4 นายช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

5 เจ้าพนักงานสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาทท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

6 นายท้ายเรือกลดำน้ำ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
2 มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


สมัครทาง Website drr.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 7 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ