งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

รับสมัครตำแหน่ง: ผู้ประสานงานแผนกการขาย ( Admin)

วันที่:
บริษัท TOPICA ( topica.asia) เปิดรับสมัครตำแหน่ง: ผู้ประสานงานแผนกการขาย ( Admin)
สถานที่ทำงาน: 152 ชั้น 11 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และบริการ ของฝ่ายขายที่มีพนักงานขาย 40 - 50 คน
-ดูแลและควบคุมขั้นตอนการขาย เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านการบริการให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับTopica Native
-เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของบริการหลังการขาย
-พัฒนา และดำเนินแผนงาน และกลยุทธใหม่ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนก
2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- เงินเดือนเริ่มต้นที่17,000 - 21,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการสัมภาษณ์)
- ประเมินผลงาน2ครั้งใน1ปี (ในเดือน มกราคมและ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี)
- เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- วันลาพักร้อน / วันหยุดประจำปี
- มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษา ดูงาน และปฏิบัติงานชั่วคราวในต่างประเทศ
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย
-อายุ 23-28 ปี
-สามารถใช้ภาษาไทย และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-คะแนนTOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี
-เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheets
-มีระบบการคิดที่มสามารถหาผลลัพธ์ วิธีการแก้ปัญหา และมีตรรกะที่ดี
-มีความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
-เป็นผู้ที่เรียนรู้ไว และมีความมุ่งมั่น
4. วิธีการสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้ สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ของคุณได้ที่ Email: Linda@topica.asia
หัวข้อ : TOPICA_Admin and Operations Staff_ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ขอบคุณมากค่ะ