งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

เงินเดือน 50,000 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ