งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 21 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ iายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
จำนวน 49 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริการทางธุรกิจเกษตร หรือการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

2 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริการทางธุรกิจเกษตร หรือการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

3 นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4 นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครทาง Website cpd.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 21 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ