งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office
ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ ม.ท่าพระจันทร์
(รับสมัคร online เข้าสู่ระบบรับสมัคร)


สมัครทาง www.tbs.tu.ac.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ