งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เลขที่ 30/42 ซ.ศรีวิชัย 35 ถ.ศรีวิชัย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร 074 307048
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ