งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 252 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร 036 424801
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ