งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักสรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักสรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
- สำนักสรรพสามิตพื้นที่สงขลา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 164/8 ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา โทร 074 307048
วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ