งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

รับสมัคร Branch Manager ผู้จัดการธุรกิจสาขา ประจำธนาคาร

วันที่:
ตำแหน่งงาน (Functional Title) : Branch Manager ผู้จัดการธุรกิจสาขา

คุณสมบัติ
1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีประสบการณ์ตรงจากสถาบันการเงิน (ประสบการณ์สาขาในตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ หรือ ผู้จัดการสาขา ก็ได้)
3. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย, กองทุน
4. เงินเดือนตามประสบการณ์

ขอบเขตงาน (Job Scope)
บริหารงาน และดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้าและการขายผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของสาขา การบริหารกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน และควบคุมการดำเนินธุรกรรมการเงินรูปแบบต่างๆ ที่ให้บริการภายในสาขา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการและการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมกฎที่เกี่ยวข้องบริหารงานขาย และการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยการบริหาร และสนับสนุนงานปฏิบัติงานขายภายในสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บทบาทภาระหน้าที่ ( Key Responsibilities)
• การวางแผนการดำเนินงาน
• การบริหารงานบุคคล และผลการดำเนินงาน
• งานบริการและงานลูกค้าสัมพันธ์
• การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
• การดูแลรักษาอาคารสำนักงาน , อุปกรณ์สำนักงาน , การบริหารสื่อต่างๆ ที่ใช้ในสาขา รวมถึงแนวทางปฏิบัติ และนโยบายต่าง ๆ ของธนาคาร

สมัครงานติดต่อ
สุณีพร อินเต้ (อุ้ม)
โทร 02-634 7848 - 50 Ext. 1117
มือถือ 095-3654889 Line:manpower.ram
อีเมลล์ : suneeporn.i@manpower.th.com