งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางส่วนที่ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 16 ตุลาคม 2560