งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 31 ตุลาคม 2560

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 - 31 ตุลาคม 2560