งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขากฎหมาย สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ 6 ถนนอุบลตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ