งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560

วันที่:
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรม ทางปศุสัตว์ ประมง ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครทาง website https://oae.thaijobjob.com
สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ