งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 ตุลาคม 2560

วันที่:
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตากรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตาก เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 - 17 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ