งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 18 ตุลาคม 2560

วันที่:
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 18 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 18 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ