งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

รับสมัครตำแหน่ง: เทเลเซลล์ สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ

วันที่:
บริษัท TOPICA ( topica.asia) เปิดรับสมัครตำแหน่ง: เทเลเซลล์
สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติอต่อกลับหาลูกค้า ตามรายชื่อที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้
- ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ และประสานงาน ให้กับลูกค้า
2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- รายได้ 17000 - 45000 บาท/เดือน (หรือขึ้นไปตามความสามารถ)
- ประเมินผลงาน2ครั้งใน1ปี (ในเดือน มกราคมและ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี)
- เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- วันลาพักร้อน / วันหยุดประจำปี
- มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษา ดูงาน และปฏิบัติงานชั่วคราวในต่างประเทศ
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 23 - 31 ปี
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ทุกสาขา)
- มีประสบการณ์ด้านเซลล์อย่างน้อย 1 ปี
- เป็นผููู้้ที่พัฒนาตนเอง และไม่ยึดติดกับความผิดพลาด
หากมีประสบการณ์เป็นเทเลเซลล์จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
4. วิธีการสมัคร
สนใจตำแหน่งนี้ สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ของคุณได้ที่ Email: Linda@topica.asia
หัวข้อ : TOPICA_TELESALES_ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ขอบคุณมากค่ะ