งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) รับสมัครบุคคล รวม 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 10 ตุลาคม 2560

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง), ลูกจ้างบัญชีปฏิบัติงาน PEA SHOP และลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก

2 ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช ด้านบริหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

3 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. หรือ ปวส. สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการ อาคาร SCADA ชั้น 1 ห้อง 102 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี สอบถามโทร 0 3845 5291
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 10 ตุลาคม 2560