งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างบัญชี และลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวม 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 10 ตุลาคม 2560

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างบัญชี และลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง

2 ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขา การบัญชี

3 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุกร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : : ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ