งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) รับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 10 ตุลาคม 2560

วันที่:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างช่าง
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1 สัญชาติไทย
2 อายุ 18 - 30 ปี
3 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3(กรณีรับราชการทหาร)
4 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องเรียนรู้ ชั้น 1 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขค 1 (ภาคกลาง ) จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัคร 9 - 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ