งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา

วันที่:
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างขับรถบรรทุก
สังกัดยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 100 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
1. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำของตำแหน่งและคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก หรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2. สวัสดิการที่จะได้รับเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 6 เดือน เช่น รถบรรทุกสี่ล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลาก เป็นต้น
2 มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 เป็นต้นไป (ต้องไม่หมดอายุและตรงกับชนิดของรถที่ขับ)
3 รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมลฑล และภูมิภาคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
4 สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
5 มีความขยัน ขันแข็งและมีความรับผิดชอบสูง

2 ลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์
สังกัดยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 103 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
1. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำของตำแหน่งและคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก หรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2. สวัสดิการที่จะได้รับเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง และมุ่งมั่นในการทำงาน
2 สามารถเดินทางไปกับรถขนส่งตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดได้
3 สามารถทำงานเป็นช่วงกะเวลาได้
4 มีความรับผิดชอบสูง


การรับสมัคร
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัคร โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 105 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
Download ใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ